Total Paid: $229,139.91

Total Members: 127337

quảng cáo không hợp lệ

Started by vanlong90 2019-04-07 at 12:19
6 replies to this topic
vanlong90
Basic
Posts: 1
Tôi không xem được quảng cáo.
Lỗi: Warning: strpos(): Empty needle in /storage/yougetprtmf4l8my/files/yougetprofit.com/Sources/surfer.php on line 47
Tôi ở Viet Nam
cafengon
Basic
Posts: 3
Vấn đề tương tự.
Tôi đã làm đúng theo yêu cầu : Tắt trình chặn quảng cáo của bạn trong cài đặt trình duyệt của bạn để có thể xem quảng cáo bên dưới.
lumiasx
Platinum
Posts: 15
Received: $135.86000
Balance: $8.52000
Referrals: 1220
Quote: cafengon
Vấn đề tương tự.


Tôi đã làm đúng theo yêu cầu : Tắt trình chặn quảng cáo của bạn trong cài đặt trình duyệt của bạn để có thể xem quảng cáo bên dưới.


You can make a ticket to support to solve this problem!

(Bạn gửi thư hỏi hỗ trợ đi nhé, do vấn đề của bạn là hệ thống không đặt được vị trí của bạn ở nước nào, đội hỗ trợ sẽ giải quyết sớm trong 24h.)
« Last Edit: 2019-04-13 at 02:46 by lumiasx »
cafengon
Basic
Posts: 3
cảm ơn bạn của tôi
Admin
Admin
Posts: 617
Quote: cafengon
cảm ơn bạn của tôi


I fix your error.

https://prnt.sc/nbe2c6
cafengon
Basic
Posts: 3
CÁM ƠN QUẢN TRỊ VIÊN
hienluu
Basic
Posts: 2
Quote: marijoy
Quote: cafengon
cảm ơn bạn của tôi


I fix your error.

https://prnt.sc/nbe2c6


Me too, admin, please fix for me!
Thank you so much

Information

Proof of Payments News

Support

FAQ Contact Us

© 2013-2019 YouGetProfit All rights reserved. Design by 33brushes